EST    ENG
Eesti Tuleviku-uuringute Instituut | The Estonian Institute for Futures Studies
 


Töötajad
ETI
Projektid
Publikatsioonid
Üritused ja meedia
Kontakt

Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ühines 2009. aastal 

Tallinna Ülikooliga

vaata kodulehekülge aadressil: http://www.tlu.ee/et/eesti-tuleviku-uuringute-instituut

Eesti Tuleviku-uuringute Instituut


Eesti Tuleviku-uuringute Instituut (ETI) asutati 24.detsembril 1991.aastal, tema põhikiri kinnitati Eesti Vabariigi Valitsuses 20.jaanuaril ja ETI registreeriti Tallinna Linnavalitsuse poolt 10.veebruaril 1992.a. Vastavalt põhikirjale on instituut mittetulundusorganisatsioon, st. ei saa teenitud kasumit jagada oma liikmete vahel, vaid saab seda kulutada ainult oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

ETI on uurimisinstituudina lülitatud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt peetavasse teadusasutuste nimekirja.

ETI asutati nelja üksikisiku poolt, tema asutajaliikmeteks on

Lembit Valt, Estonian Business School, emeriitprofessor;
Erik Terk, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, direktor;
Mati Heidmets, Tallinna Ülikool, professor;
Jaak Hohensee, vabakutseline juhtimiskonsultant, ettevõtja.

Hiljem on instituudi liikmete hulka kaasatud lisaks asutajaliikmetele täiendavalt mitmeid instituudis töötanud ja oma tegevusega instituudi profiili kujundanud isikuid.

ETI liikmed moodustavad ka instituudi nõukogu, kelle ülesandeks on kavandada instituudi tegevuse põhisuunad ja jälgida nende täitmist.

Tulevikuuuringutega seotud projekte täidavad nii instituudis põhikohaga töötavad uurijad kui ka had hoc põhimõttel loodud uurimisgruppidesse kaasatud eksperdid väljastpoolt instituuti.Eesti Tuleviku-uuringute Instituut   |  Lai 34, 10133 Tallinn  |  Tel: (+372) 6411760 |  eti@eti.ee